Диабет таманын дарылоочу борборлор

Бүгүн Кыргызстанда эң алдыңкы жана жогоркутехнологиялуу диабет таманы синдромун диагноздоочу жана дарылоочу ыкмалар жеткиликтүү. Биз сиздер үчүн Республиканын үч областтары боюнча атайын обзор (кабар) даярдадык.

  • Бишкек:
    НИИХСТО
  • Ош:
    КАРДИОАЗИЯ +
  • Джалал-Абад:

Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо менен изилдөө институту (ЖХОТИИ)

Жүрөктүн тубаса порокторуз дарылоо
* ЖТПторунда эндоваскулярдык жана миниивазивдик операциялар: ДМПП, ДМЖП, ОАП, ООО
* Ачык операциялар
Жашоодо пайда болгон жүрөктүн пороктору
* Аорталык клапанды эндопротездөө TAVI
* Жүрөктүн клапандарын протездөө жана пластика
* Росенин процедурасы
* Митралдык жана үч жапкычтуу клапандардын мимниинвазивдик хирургиясы
Жүрөктүн согуу ырааттуулугунун бузулууларын дарылоо
* Электрофизиологиялык изилдөө жана радиожыштыктагы Аблация (ЭФУ РИСА);
* Кардиостимуляторлорду коюу;
* Кардиовертер – десрибриляторлорду коюу;
* ФП да эндоваскулярдык операциялар
Сол предсердиянын дүлөйчөсүн жабуу, жүрөктүн кан жетишпестик оорулан дарылоо
* Коронардык кантамырларды баллондук ангиопластика стентирдөө;
* Оптикалык (ОКТ) когеренттик томографи менен кан тамырларды кароо жана ФФР менен кан агымынын фракциялык резервин аныктоо
* Аорта коронардык шунттоо;
Четки кийлигишүүлөр
* Жатын миомасында жатындын артериялараын эмболизациялоо;
* Мээ тамырларын баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;
* Перифериялык кан тамырларды баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;

«Кардиоцентра» МБ

Жүрөктүн тубаса порокторуз дарылоо
* ЖТПторунда эндоваскулярдык жана миниивазивдик операциялар: ДМПП, ДМЖП, ОАП, ООО
Жашоодо пайда болгон жүрөктүн пороктору
* Жүрөктүн клапандарын протездөө жана пластика
* Жүрөкүн кан жетишпестик ооруларын дарылоо
* Электрофизиологиялык изилдөө жана радиожыштыктагы Аблация (ЭФИ РОСА);
* Кардиостимуляторду коюу;
Жүрөктүн кан жетишпестик ооруларын дарылоо
* Коронардык кан тамырларды баллондук ангиопластика стентирдөө;
* Аортакоронардык шунттоо;
Четки кийлигишүүлөр
* Жатын миомасында жатындын артериялараын эмболизациялоо;
* Перифериялык кан тамырларды баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;

Сизге специалисттин консультациясы керек болсо:


+996 555 710 861

Наш Instagram

Наш Facebook